Τα σχέδια και τα χρώματα εφαρμόζονται και η τέχνη είναι παρούσα να πει τη δική της ιστορία!